Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | LG |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | meten P |

 

Voor de gehaaste lezer: Er staat heel veel relevante informatie op deze website.
Specifiek over Elektrosmog bronnen:
Laagfrequent: www.milieuziektes.nl/Pagina12c.html
Hoogfrequent, www.milieuziektes.nl/Pagina12d.html
TNO en Zwitsers onderzoek: www.milieuziektes.nl/Pagina12e.html
Nog meer wat er is en komen gaat : http://www.milieuziektes.nl/Pagina12f.html
Plus de uitgaves van *het bitje* :
TNO-Cofam I : www.hetbitje.nl/bitje2401h.pdf
ETH-Cofam II : www.hetbitje.nl/bitje2609h.pdf

Speciaal voor de Vlaamse lezers:

Nieuws: 15-07-2010 Compilatie België

Uiteenzetting over de nieuwe stralingsnormen in Vlaanderen.
Wat de media u niet vertellen!

Opmerking

Er worden nogal wat akties gevoerd om de installatie van zendmasten tegen te houden. Wanneer dat soms lukt is dat toch maar iets van korte duur, want zendmasten worden dan elders geplaatst.

De zendmasten zijn niet het probleem; het grotere probleem vormen de mobieltjes en andere draadloze toepassingen.

Er is momenteel overal voldoende dekking; ook UMTS haalt 98 %.
Iedere zendmast kan echter maar een beperkt aantal mobieltjes verzorgen.
Hoe meer er geouwehoerd wordt, want dat is toch de meeste prietpraat, hoe meer zenders er nodig zijn.

Dus als u met Sinterklaas of Kerst uw partner, kinderen, oma, tante enz. een mobieltje cadeau schenkt, geeft u meteen noodzaak voor een extra zendmast.

En zolang er niet iemand met een witte jas verklaart dat men van elektrosmog wel eens ziek kan worden, worden die *paar mensen, die beweren last van straling* te hebben als een acceptabel risico gezien.
(Want het werkelijke aanzienlijke aantal van lijdenden, is officieel niet bekend. )
Dus niet de providers, noch de wethouders zijn de tegenstanders, maar het overgrote deel van de medici, de GGD's en uiteraard de Gezondheidsraad.

Zolang elektrosensibiliteit niet als een aandoening erkend wordt, zal er weinig kunnen gebeuren.

Daarom dienen de akties veel meer gericht te worden om de medici wakker te maken.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het Medisch Appèl Stralingsrisico's te ondersteunen.

 

En zolang er niets gedaan wordt om het belgebruik te verminderen, zullen er nieuwe zendmasten nodig zijn.

Iedereen wil wel de zendmast voor zijn/haar deur weg, maar is niet bereid van het eigen mobieltje afstand te doen! En dat is niet verenigbaar.

 

Wanneer de tekst door elkaar zou lopen, kan het zijn, dat de tekstgrootte in uw webbrowser niet op *medium* is ingesteld.

Waarom de naam *Milieuziektes* ?
Omdat veel ziekteverschijnselen hun oorzaak vinden in milieu omstandigheden.
Daarbij komt ook nog, dat genezing van bestaande *normale* ziektes nadelig door deze milieu invloeden beïnvloed kunnen worden.
Bijvoorbeeld, iemand met kanker heeft, wanneer deze zich onder invloed van gepulste hoogfrequente straling (van bv mobieltjes, zendmasten en DECT telefoons) bevindt , de grootste moeite om een genezingsproces succesvol te laten verlopen.
Om die reden zijn homeopatische middelen ook minder effektief geworden in een dergelijke belastende woonomgeving.

De duitse ziekenfondsen hebben gesteld, dat ca 25 % van hun leden te lijden hebben onder een of andere vorm van een milieuziekte.
In nederland sterven jaarlijks 21.000 mensen door het milieu; dat is 14 % van alle sterfgevallen.
Zie teletekst bericht dd. 13-06-2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles op deze website is onze mening, doch vervangt niet de medische adviezen van uw huisarts en/of specialist.
Het is daarom goed onze adviezen met uw huisarts te bespreken. Het kan hem wellicht helpen bij het vaststellen van zijn diagnose.

Deze website wordt voortdurend aangepast.

Lees verder vervolg van Home

Disclaimer:

De informatie die u op deze site vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met uw persoonlijke gezondheidssituatie. De informatie op deze site is ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte of probleem en is niet geschikt als behandeling hiervoor.

Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Belangrijk: raadpleeg bij lichamelijke klachten ook altijd eerst uw huisarts. Wij bieden op deze website informatie aan. Inhoudelijk betekent dit, dat wij geen garantie geven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen er is vermeld.
Wanneer u deze site raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook medisch advies inwint bij een medisch adviseur/specialist.
Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan.
Er zijn externe links aangelegd voor informatief gebruik. Dit betekent dat deze externe links alleen en enkel worden aangeboden voor gebruiksgemak van u als bezoeker, wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud op die externe sites.

Google
Search WWW Search www.milieuziektes.nl

Website laatst aangepast op: 21- 12 - 2017 om 15:30 h
Kijk regelmatig op Nieuws:
Op vorige pagina 11TT

Frequenties-IoT-Gevoeligheid-Interferentie-IoT 2-Minder 2-Grenzen-IoT 3-Lyme-IoT 4-EU-IoT 5-IoT 6-IoT 7-Einde-Cuba-Burr-KPEMV en de Killer Beam-Radioactiviteit-IoT einde-Meten-Logica-Verleden-Killer Beam-Geldrolletjes-Vallen-NLS NB-IoT-OHRA-Jeugd-Biologische wapens-Geldrolletjes2-Monsanto-

Recent op Pagina11:
KPEMV- IoT einde-Logica-Verleden-Killer Beam-Geldrolletjes-NLS NB-IoT-OHRA-Jeugd-Biologische wapens-Geldrolletjes2-Monsanto-EEG in auto-America today-Killer Beam 2-Fracking-NSS & GMO-America 5G-NL 5G-Oproep Charmio-

Home | vervolg van Home | Sitemap

Doelstelling is het helpen, adviseren en voorlichten van mensen, die in hun woon- of werkplek lijden aan de schadelijke gezondheidseffekten tengevolge van milieu omstandigheden.
Deze kunnen ontstaan door elektrische- magnetische- of elektromagnetische velden, stoffen of gassen in de lucht, schimmels en andere schadelijke stoffen.

Deze website geeft informatie over
- technische,
- wetenschappelijke
en
- gezondheids
aspecten.

Sommige personen klagen dat deze website niet flitsend modern is. Dat is juist.
Ik weet echter niets van HTML en maak deze site als een Desktop Publishing pagina.
Uiteindelijk gaat het over de inhoud en of het Nieuws recent is.
De lettergrootte heb ik afgesteld op oudere lezers.

De problematiek van elektrosensibiliteit beperkt zich niet tot zendmasten alleen, maar elektrosmog heeft velerlei vertakkingen in aanverwante gebieden en is veelomvattender dan menigeen denkt.
www.milieuziektes.nl probeert tot de kern van de zaak door te dringen, maar houdt zich niet bezig met politiek.
Wel worden in onze ogen onjuiste voorstellingen, bekritiseerd.

Politiek inhoudelijke en lokale aspecten worden behandeld bij www.StopUMTS.nl

Onafhankelijke voorlichting over EMV van 0-300 GHz geeft www.minderstraling.nl

Dat hele gedoe over UMTS is veelal gebaseerd op onderbuikgevoelens, terwijl er een aantal andere stralingsbronnen zijn, die wellicht nog grotere gevolgen voor de gezondheid hebben, maar buiten beschouwing gelaten worden.
*Hoera, we konden een UMTS mast tegenhouden* wordt er geroepen, terwijl nieuwe GSM masten geen strobreed in de weg worden gelegd.
Ook blijft iedereen zich van een mobieltje bedienen, en denkt niemand er over zijn DECT telefoon en draadloos modem in de vuilbak te gooien.

Wetenschappers stellen na analyse van een aantal EEG rapporten, dat we nu bezig zijn DNA en genen te beschadigen, waarvan de negatieve gevolgen pas over drie à vier generaties naar buiten treden.

Veel duitse artsen zien een direct verband zien tussen ingebruikname van mobiele telefonie en een aantal gezondheidsklachten.
Zij hebben zich verenigd in een aantal Appells.
Bij elkaar zijn dat nu zo'n slordige 2.000 artsen, tandartsen, apothekers, wetenschappers, etc.
Zouden die allemaal gek zijn om de alarmbel te luiden?

www.milieuziektes.nl richt haar activiteiten in het bijzonder op het doen van bouwbiologische huisonderzoeken en daaruit voortvloeiend het geven van adviezen ter voorkoming en vermindering van opgetreden gezondheidsklachten.
Gehanteerd daarbij worden de duitse Bouwbiologische Richtlijnen SBM-2008, welke waarden aangeven, waarbij het risico van ziek worden sterk is verminderd.
Deze waarden zijn ontstaan na tienduizenden huisonderzoeken in diverse landen.
In Nederland kennen we dergelijke richlijnen niet.

Helpdesk

Ook is er een helpdesk, zie Kontakt .

Publikaties

Periodiekpubliceert www.milieuziektes.nl een informatief elektronisch magazine, *het bitje*, welke gratis gedownload kan worden vanaf deze site.

Eigen Onderzoek

Daarnaast doet www.milieuziektes.nl ook onderzoek naar middelen, *dingen* en apparaten, welke verlichting kunnen brengen in genoemde toestanden.
www.milieuziektes.nl is volkomen onafhankelijk, onpartijdig en objektief.

Door de vele verrichte bouwbiologische huisonderzoeken hebben wij meer inzicht verkregen in de problematiek van elektrosensibiliteit en hebben daardoor ruime ervaring opgebouwd om te kunnen bepalen wat wel en wat niet van invloed is.
Deelname aan een groot aantal internationale nieuwsgroepen heeft daar ook toe bijgedragen.
Zo hebben wij ook kunnen bepalen waar bepaalde grenzen liggen.

En weten wij hoe men de gevoeligheid voor EMV kan doen afnemen.
Het is ons reeds gelukt deze bij een aantal mensen met 90 % te doen verminderen.


Deze website poogt informatie te verschaffen over de problematiek van o.a. elektrosmog.
Het is allemaal weliswaar nogal technisch maar we proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen, opdat iedereen zich een mening kan vormen.
Voor een beter begrip is het ook aan te raden een aantal uitgaves van het gratis elektronisch magazine, het e-zine *het bitje*, te downloaden en te lezen. Hierin worden regelmatig nieuwe ontwikkelingen geventileerd.

Ook al bent u zelf misschien nog niet elektrosensibel of lijdt u nog niet aan een vorm van milieuziektes, het is toch goed van deze fenomenen op de hoogte te zijn, om in ieder geval begrip op te kunnen brengen voor medemensen, die daar wel aan lijden en er behoorlijk last van ondervinden.
Wees gewaarschuwd; misschien ervaart u het nog niet, maar u kunt best al een slachtoffer van milieuziektes zijn zonder het te weten.
Ouderdom is geen reden om ziek te zijn. Jeugd ook niet.
Hoofdpijn en vermoeidheid zijn niet normaal.

Onze schatting dat 10 % van de bevolking reeds elektrosensibel zou zijn wordt onderuit gehaald door zwitserse en oostenrijkse bronnen. Die spreken over 20-30 %.

Elektrosmogarme vakantieplekken: Zie Pagina20.html
Laatst aangevuld: 21-09-2011

ClaeSmog zie Pagina300.html